วันนี้
42
เดือนนี้
1,204
ปีนี้
6,518
ทั้งหมด
206,136

ข่าวนักศึกษาวิชาทหารทั้งหมด


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-mail : SDD_URU@hotmail.com, SDD2URU@gmail.com
Facebook : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์