วันนี้
57
เดือนนี้
1,444
ปีนี้
20,450
ทั้งหมด
220,068

ประกาศว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคพิเศษกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-mail : SDD_URU@hotmail.com, SDD2URU@gmail.com
Facebook : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์