วันนี้
14
เดือนนี้
886
ปีนี้
41,326
ทั้งหมด
198,841

ประกาศว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา ภาคปกติกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-mail : SDD_URU@hotmail.com, SDD2URU@gmail.com
Facebook : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์