วันนี้
50
เดือนนี้
1,106
ปีนี้
10,089
ทั้งหมด
167,604

แบบขอใช้ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2



กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
E-mail : SDD_URU@hotmail.com, SDD2URU@gmail.com
Facebook : กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์